Pomiary wentylacji

Pomiary wentylacji: Badanie skuteczności instalacji wentylacji w obiekcie

Podczas normalnej eksploatacji zmieniają się parametry instalacji wentylacji, w szczególności:

  • przepływ powietrza, 
  • wydajność, 
  • poziom emitowanego hałasu. 
pomiar wentylacji

Pomiary wentylacji to badanie, które dostarcza nam informacji na temat sprawności instalacji oraz niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwatorskich. Przegląd wentylacji  pozwala na ocenę:

  • szczelności instalacji, 
  • poziomu regulacji poszczególnych urządzeń, 
  • wydajności instalacji, 
  • bezpieczeństwa użytkowania wentylacji w obiekcie.

Pomiary wentylacji: Na czym polegają?

Pomiar wentylacji polega na porównaniu wartości projektowych instalacji do tych, które specjalista uzyskuje podczas kontroli. Na tej podstawie możliwa jest ocena wydajności wentylacji oraz tego, czy wykonany układ działa prawidłowo. Właściwie wykonana wentylacja zapewnia najlepsze parametry w pomieszczeniach, co wiąże się z doprowadzaniem odpowiedniej ilości czystego powietrza do ich wnętrz i odprowadzaniem powietrza zanieczyszczonego. 

Pomiary wentylacji wykonuje się zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Stanowią one ważny element eksploatacji nieruchomości. Właściciele i zarządcy nieruchomości odpowiedzialni za regularne przeglądy budynków bardzo często dodatkowo zlecają przeprowadzenie pomiarów wentylacji lub dodatkowe przeglądy instalacji. Ich celem jest określenie sprawności instalacji, od której de facto zależy nie tylko zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników pomieszczeń, ale nierzadko także ich życie. 

Pomiary skuteczności wentylacji: Obowiązkowe przeglądy instalacji

Podobnie jak przeglądy kominiarskie, pomiary skuteczności wentylacji jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Powinno być przeprowadzane okresowo. Co najmniej 2 razy w roku w przypadku zabudowy przekraczającej 2000 m2, jak również dla obiektów, w których powierzchnia dachu wynosi ponad 1000 m2. Pomiary wentylacji są również wymagane podczas odbioru lokalu przez Sanepid czy Nadzór Budowlany. 

Osoba przeprowadzająca pomiar jest zobowiązana do wykonania i zgłoszenia pisemnego raportu z przeprowadzonej kontroli. Specjalista powinien posiadać stosowne uprawnienia, które poświadczają wiedzę i kompetencje w tym zakresie. 

Pomiary wentylacji: Warszawa i okolica

Firma IBPE oferuje kompleksowe pomiary wentylacji. Współpracujemy w tym zakresie z właścicielami i zarządcami nieruchomości mieszkalnych, użytkowych i komercyjnych. Posiadamy stosowne uprawnienia, dzięki czemu przeglądy przeprowadzane w sposób zgodny z obowiązującymi normami, a zarazem precyzyjny. Działamy na terenie Warszawy i okolicy. Klientów zainteresowanych zleceniem przeglądu wentylacji lub wykonaniem przeglądu budynku zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.