O nas

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnie kontrolami technicznymi budynków ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji w zakresie kominiarskim oraz wentylacji mechanicznej.

Głównymi klientami naszej firmy są zarządcy nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe. Pracujemy dla dużych zarządców jak i małych wspólnot mieszkaniowych, głównie w województwie mazowieckim oraz łódzkim.

Kontrole przeprowadzamy w dogodnych terminach z uwzględnieniem szczegółowych wymagań dotyczących sposobu przeprowadzenia kontroli.

Przeglądy budynków Warszawa

Nasze usługi

Przeglądy budynków - Warszawa

Celem przeglądów budynków jest kontrola stanu technicznego nieruchomości. Kontrole przeprowadzane są po to, aby zapewnić utrzymanie obiektu we właściwej kondycji. Mają one charakter cykliczny, przy czym szereg przeglądów i pomiarów instalacji wykonuje się także doraźnie (np. po usunięciu usterki lub instalacji nowego urządzenia). Polskie prawodawstwo w sposób jednoznaczny definiuje konieczność przeprowadzania przeglądów technicznych, jednocześnie wskazując na kwalifikacje i kompetencje osób uprawnionych do wykonywania powyższych czynności. 

Przegląd budynków: Kto powinien zlecić?

Właściciel lub zarządca nieruchomości odpowiada za utrzymanie obiektu budowlanego i użytkowanie go wedle określonych zasad. Rozumiemy przez to przede wszystkim korzystanie z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz respektowanie wymogów ochrony środowiska. Cele te uzyskuje się poprzez realizację okresowych przeglądów technicznych, za zlecenie których również odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie wykonane przeglądy  techniczne budynku i jego kontrole powinny zostać odnotowane w książce obiektu budowlanego. 

Jak często należy przeprowadzać kontrole budynków?

Częstotliwość przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie utrzymania nieruchomości wynikają z art. 62 prawa budowlanego. Ustawodawca definiuje w tym miejscu cztery kategorie obowiązkowych przeglądów:

Okresowy

przeprowadzany co najmniej raz w roku;

Okresowy

wykonywany co najmniej raz na pięć lat;

Okresowy

realizowany co najmniej dwa razy w roku;

Każdorazowy

w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Przeglądy budynków: Warszawa i okolica

Firma IBPE oferuje kompleksowe przeglądy budynków. Wykonujemy przeglądy kominiarskieprzeglądy wentylacji mechanicznej oraz pomiary wentylacji. Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług. Wszystkie przeglądy budynków są przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów ze stosownymi uprawnieniami. To gwarancja wysokiej precyzji, a w rezultacie pewność, że wszystkie instalacje w obiekcie działają sprawnie i są bezpieczne dla mieszkańców/użytkowników.

Oferujemy przeglądy budynków mieszkalnych, użytkowych, komercyjnych i przemysłowych. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, co przekłada się na efektywną i sprawną prace naszych kontrolerów. Przeglądy budynków realizujemy na terenie miasta Warszawa oraz w najbliższej okolicy. Klientów zainteresowanych zleceniem przeglądu zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.

Realizacje