Oferta

Kontrole wentylacji przeprowadzają mistrz kominiarski lub inżynier z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności.

Szczegóły zakresu oferty to:

 • kontrole kominiarskie
 • przeglądy kominiarskie w pełnym zakresie
 • przegląd kominiarski w bloku oraz lokalu mieszkalnym
 • przegląd wentylacji mechanicznej w bloku oraz mieszkaniu
 • pomiary wydajności wentylacji mechanicznej
 • czyszczenie przewodów spalinowych
 • odbiory kominiarskie
 • inwentaryzacje
 • sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach oraz częściach wspólnych budynku
 • przeglądy stacji redukcyjnych gazu średniego ciśnienia

Przeglądy kominiarskie

Zgodnie z zapisem prawa budowlanego w obiektach budowlanych należy poddawać okresowym kontrolom przewody kominowe. Przepisy odrębne (rozporządzenia) wskazują natomiast na obowiązek czyszczenia przewodów kominowych, czy też utrzymania ich pełnej drożności.

Nasi specjaliści posiadający wymagane kalifikacje kominiarskie przeprowadzają okresowe kontrole

i czyszczenie przewodów:

– dymowych,

– spalinowych

– wentylacyjnych.

Wykonujemy także:

– inwentaryzacje przewodów,

– badanie kamerą inspekcyjną,

– zadymianie w celu wykrycia nieszczelności,

– udrażnianie,

– pomiary wydajności.

Technicy i inżynierowie posiadający właściwe uprawnienia budowlane, przeprowadzą dla Państwa kontrole i pomiary w przypadku przewodów kominowych, w których ciąg kominowy wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych.

Dla jakich obiektów wykonujemy przeglądy kominiarskie?

Usługi kominiarskie wykonujemy na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy oraz Łodzi oraz województwa mazowieckiego i łódzkiego. Dotyczy to zwłaszcza budynków mieszkalnych, biurowych, usługowo-handlowych, przemysłowych, magazynach i innych.

 

W zakresie przeglądów kominiarskich mogą oczekiwać od nas Państwo:

rzetelności – kontrola wykonywana jest przez wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się rzemiosłem kominiarskim,

dyspozycyjności – datę przeprowadzenia przeglądu dostosowujemy do potrzeb klienta. Oferujemy przynajmniej dwa terminy kontroli, które obejmują również godziny wieczorne,

kontaktowości – aby zapewnić naszym klientom sprawne i profesjonalne wykonanie usługi, zapewniamy bezpośredni kontakt do osoby wykonującej przegląd kominiarski.

Dodatkowo w ofercie firmy IBPE znajdą Państwo konkurencyjne ceny, które ustalane są indywidualnie z klientami.

Podstawa prawna przeprowadzanych kontroli:

Podstawa prawna

Ustawa Prawo budowlane

-Oz U Nr 74 W 836 Rozp Min MSWAZ cna 16 08 1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

 • PN-83B-03430/Az3 2000 – .Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania „

-PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe. spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

-Rozp. Min Inf z dnia 12 04 2005r w sprawie warunków techn jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Oz u Nr 75 poz. 690.