Polskie prawo jasno określa, że ze względu na bezpieczeństwo przeglądy budynków są obowiązkowe. Przeprowadza się je, aby ocenić ogólny stan budynku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo osobom, które w nim mieszkają lub pracują.

Przegląd budynków obejmuje ogólny stan techniczny budynków, ale też i poszczególne instalacje, dzięki czemu możliwe jest wychwycenie poszczególnych uszkodzeń i awarii i podjęcie odpowiednich działań. Przeglądy – w zależności od przeznaczenia budynku – przeprowadza się raz na pięć bądź 10 lat lub okresowo, po awarii.

Kiedy przeprowadzić przegląd budynku?

Przeglądy budynków są obowiązkowe, jednak to, jak często należy go przeprowadzić zależy od kilku czynników. Pierwszy przegląd dokonywany jest po 10 latach od przekazania budynku do użytku i też co 10 lat przegląd powinien być wykonywany. Zdarza się jednak, że wystąpi w między czasie awaria, która wymaga okresowego sprawdzania użyteczności budynku.

Nieco ostrzejsze są wymagania dotyczące budynków użyteczności publicznej, jak szkoły, kina, galerie handlowe czy urzędy. Tu przegląd budynku jest obowiązkowy co 5 lat. W przypadku wystąpienia znaczącej awarii czy usterki przegląd budynku należy wykonać ponownie, ze szczególnym uwzględnieniem powstałej wcześniej awarii.

Dlaczego należy wykonać przegląd budynku?

Przegląd budynku to przede wszystkim ocena ogólnego stanu budynku oraz instalacji, jakie w budynku się znajdują. Dzięki okresowym przeglądom możliwe jest wychwycenie usterek czy awarii, które bez odpowiedniej ingerencji będą zagrażać życiu osób przebywających w budynku.

Przegląd budynku wykonany terminowo nie pozostaje również bez wpływu na ubezpieczenie budynku oraz ewentualne wypłaty odszkodowania – brak aktualnego przeglądu jest równoznaczny z zaniedbaniem.

Kto musi zlecić przegląd budynku?

W przypadku budynków wielkopowierzchniowych o okresowy przegląd budynku dba zarządca budynku, którego obowiązkiem jest dopilnowanie terminów wynikających z przepisów prawa. W przypadku domów jednorodzinnych obowiązek zlecenia przeglądu spoczywa natomiast na właścicieli danego budynku.

W skład pełnego przeglądu budynku wchodzi kilka mniejszych przeglądów, które razem dają pogląd na stan ogólny budynku. Tego typu przeglądy przeprowadzane są przez profesjonalistów, którzy są w stanie ocenić poszczególne usterki oraz zlecić ich naprawę. Warto pamiętać, że terminowy przegląd budynku to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa osób, które w budynku przebywają, dlatego nie warto ich ignorować.